Kim był landwójt?

Z pojęciem wójta zetknął się każdy z nas, kim jednakże jest landwójt? Zapraszamy do zajrzenia w następne akapity niniejszego informatora, za pośrednictwem którego przedstawimy konkretne wiadomości dotyczące tejże funkcji.
W zależności od okresu
Termin landwójt jest słowem etymologicznie pochodzącym z języka niemieckiego, a ściślej wywodzącym się z pojęcia Landvogt. Na przestrzeni czasu pojawiało się sporo synonimów – lentwójt, lantfoit, viceadvocatus. Termin ten za każdym razem, niezależnie od jego nazewnictwa, związany był z określaniem urzędnika książęcego. Przypisywało mu się bardzo rozległe kompetencje sądownicze, które sprawował we wszystkich nowo tworzonych jednostkach administracyjnych. Mowa tu o tak zwanych districtus z języka łacińskiego, a więc w tłumaczeniu dosłownym- dystryktach. Były one oparte na prawie niemieckim Weichbildzie, z kolei później landwójtem uznawano urzędnika miejskich władz, który stanowił osobę pełniącą zastępstwo za wójta czy też starostę. Takie jego prawa wynikały bowiem z lokacyjnego przywileju miasta na prawie magdeburskim.
Sprawowanie władzy
Ogólnie rzecz biorąc landwójt miał stać na czele osad, sprawując nad nimi pełną kontrolę – w całym kraju. Jego zadaniem było także wypełnianie należycie wszelkich ustrojowych kompetencji, w tym stanie na czele sądów leńskich, inaczej stanowych. Takie sądy występowały we wsiach, które natomiast wchodziły w skład miast. Celem funkcjonowania sądów leńskich jednakże uznano sprawowanie orzecznictwa we wszystkich kwestiach tyczących się wójtów oraz sołtysów. Warto także wspomnieć, że poza landwójtem, sąd wójtowsko-ławniczy zbudowany był także z sześciu innych ławników, których ranga była dokładnie taka sama jak osoby poddawanej sądowi.