Przemiany dożynek - od tradycji do innowacyjnego święta wsi

I. Tradycje dożynek A. Pochodzenie i historia dożynek Dożynki mają swoje korzenie w starożytnych obrzędach związanych z obchodzeniem żniw i zbiorów. Pierwsze wzmianki o dożynkach pochodzą już z czasów starożytnych Greków i Rzymian. W Polsce dożynki zaczęły się obchodzić już w średniowieczu. Ich głównym celem było dziękowanie za obfite plony i modlitwa o kolejne udane READ MORE