Wybory wójta

Jak wybierany jest wójt?

Wójt stojący na czele jednostki administracyjnej dzisiaj, kiedyś pełnił funkcję lennika pana miasta, uczestnicząc w przydzielaniu pewnych środków pieniężnych, jednakże nie będąc reprezentantem całego obszaru, jak ma to miejsce na dziś dzień. O współczesnych funkcjach wójta a także szeregu formalności związanych z jego wyborem dowiesz się natomiast w poniższych fragmentach, do lektury których serdecznie zapraszamy.

Jak wytypować, czy można odwołać?
Jako iż wójt jest lokalnym urzędnikiem, a więc publicznym funkcjonariuszem, od 2002 roku odbywa się jego oficjalny wybór na podstawie powszechnych wyborów przeprowadzanych masowo, tajnie, w oparciu o głosowanie w danym, określonym dniu. W konsekwencji tak realizowanych wyborów i ustalenia kandydata z największą liczbą oddanych na niego głosów, kadencja wytypowanego przez tłum rozpoczyna się w dniu startowania kadencji całej rady gminy. Koniec kadencji wójta to z kolei to okres przejęcia wszelkich obowiązków przez nowego wójta.

Zasady głosowania
Kiedy wójt uzyska odpowiednią, to jest przeważającą liczbę głosów, nie ma kłopotu z formalnościami. Co innego zaś, gdy kandydatowi nie udało się przekroczyć połowy głosów. W tym wypadku wójt jest wybierany przez radę gminy, a w tym celu potrzeba bezsprzecznie większość głosów i jest to wymagane dodatkowo w obecności minimum połowy wszystkich radnych wchodzących w skład rady gminnej. Taki sam proceder jest w momencie, gdy nie ma żadnych kandydatów chętnych do bycia wójtem. Na koniec jeszcze krótka informacja o odwołaniu wójta – jako, że jest to funkcjonariusz publiczny, może być odwołany na podstawie referendum lokalnego, co nastąpić może w okresie sprawowania przez niego normalnie kadencji.