Wójt

Wójt – kiedyś a dziś

Termin „wójt” jest nam doskonale znany, ale to, kogo w ten sposób nazywano kiedyś i nazywa się teraz to dwie różne kwestie. Poniżej przybliżymy trochę informacji historycznych oraz pokażemy kim dzisiaj jest wójt.

Niegdyś
Słowo wójt wywodzi się z języka łacińskiego, a dokładniej od pojęcia advocatus, a z czasem przeszło także do języka niemieckiego, jako Vogt, a później Voigt. Jest to pojęcie definiujące oczywiście urzędnika służącego w administracji lokalnej, który stoi na czele danej jednostki terytorialnej, będąc jej oficjalnym reprezentantem. Nie zawsze jednak z takimi funkcjami wójta się spotykano. Po raz pierwszy w historii o wójcie wspomniano już za czasów Kazimierza Wielkiego, który za pieniądze oddał wójtostwo poznańskie jednemu z mieszczan. Takie informacje są zawarte w zbiorach Archiwum Państwowego znajdującego się na terenie Poznania.

W czasach lokacji
Kiedy trwały procesy lokacyjne miast, wójt nie był na ich czele jak dziś stojąc najwyżej w hierarchii gminnej, lecz był dziedzicznym urzędnikiem. W konsekwencji tego „dowodził” on miastem a nierzadko wybierano go też na przedstawiciela osady miejskiej, zwłaszcza gdy była mowa o tych lokowanych na niemieckim prawie. Wójt w dawnych czasach to zaś lennik pana miasta, jaki był zobligowany odgórnie do pełnienia konnej służby wojskowej. W związku z tym dysponował on wielorakimi przywilejami dochodowymi, dysponując na przykład jedną trzecią kar sądowych oraz parcelami znajdującymi się na obszarze miasta, a także jedną szóstą płaconych czynszów.