Czym jest agraryzm?

Z pojęciem szeroko rozumianej wsi jako jednostki osadniczej wiąże się w bardzo dużym stopniu pogląd społeczny, którym jest agraryzm. O tym, na czym on polega w praktyce i jak się wykształcił na przestrzeni czasu dowiesz się z fragmentów poniższych. Nie tylko doktryna Generalnie, otwierając słownik pojęć języka polskiego, można natrafić na definicję wskazującą na to, READ MORE