Fundusz sołecki

Fundusz sołecki szansą na rozwój wsi

Jeżeli potrzebne są jakieś konkretne inwestycje przeprowadzane na wsi, wówczas wartym uwagi źródłem pieniędzy okazuje się tak zwany fundusz sołecki. To pewne wydzielane z budżetu gminnego środki, jakie są gwarantowane na dane, ściśle określone cele. Za nie mogą być przeprowadzane wielorakie przedsięwzięcia, które mają być koncepcjami służącymi ogólnej poprawie warunków bytowych mieszkańców danej miejscowości.

Zgodnie z przepisami natury prawnej
Biorąc pod uwagę to, jakie są aktualne wymogi prawne, fundusz sołecki przydzielany jest na podstawie Ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim. Weszła ona natomiast w życie w dniu 20 marca 2014. W ten sposób zastąpiła Ustawę o funduszu sołeckim, która najpierw była ustanowiona 20 lutego 2009 roku. Z kolei ta wcześniej wspomniana, pierwotna, zaczęła obowiązywać 1 kwietnia 2009 roku.

Jak pozyskać środki?
Żeby odpowiednie pieniądze z funduszu sołeckiego móc pozyskać, potrzebne jest zwłaszcza podjęcie oficjalnej uchwały na ten temat przez radę gminy. Poza tym, wyodrębnia się ze środków budżetowych ściśle określoną odgórnie kwotę, która ma iść na dany cel. Przykładowo, kiedy uchwała zostaje podjęta w danym roku, inwestycja jest realizowana w kolejnym. A zatem jest wymóg, aby dopilnować wszelkich formalności dotyczących wygospodarowywania środków z funduszu sołeckiego w roku poprzedzającym rocznik, kiedy to środki pozyskane mają być wydane. Jest też ograniczenie, co do konkretnej daty – uchwała ma być podjęta do 31 marca. Nie ma natomiast żadnych norm wskazujących na to, że wydzielanie pieniędzy z funduszu sołeckiego jest obowiązkowe – wcale nie jest to obligatoryjne.