Dożynki – skąd się wzięły i po co są wyprawiane?

Do popularnych przedsięwzięć organizowanych na polskich wsiach niewątpliwie zaliczyć należy dożynki, które inaczej określane jest mianem święta plonów. Na czym polegają jego obchody? Poczytaj w dalszych częściach.
Ludowe zwyczaje
Dożynki wiążą się z wieloma obrzędami dziękczynnymi, które nawiązują do ludowości. To impreza przygotowywana na zakończenie żniw oraz wszelkich prac polowych w danym roku kalendarzowym. Podobne eventy były przygotowywane już stulecia temu, a z zapisków historycznych wynika, że prawdopodobnie o dożynkach mówiono nawet w okresach przedchrześcijańskich. Było to wtedy etniczne świętowanie przez Słowian, które wypadało zawsze w dniu 23 września, a więc wtedy, kiedy był okres równonocy jesiennej. Obecnie natomiast nie ma jednej stałej daty przypadania dożynek, ale rok rocznie raczej są one organizowane w niedzielę wrześniową, w zależności od tego, kiedy uda się zakończyć żniwa.
Pełno tradycji
Charakterystyczne świętowanie w ramach dożynek bazuje na szeregu zwyczajów, jakie zrodziły się jeszcze w czasach plemion bałtyckich i Słowian. Kiedyś na dożynki mówiono obrzynki, wieńcowe, okrężne, wyżynki. W naszym rejonie śląskim z kolei posługiwano się określeniem żniwniok. Najpierw dożynki odnosiły się do kultu roślin oraz drzew, a z czasem dopiero zaczęto je utożsamiać z rolnictwem. Współczesne dożynki, w dzisiejszym ich wymiarze, pojawiły się dopiero w szesnastym stuleciu, ponieważ wtedy zaczęły funkcjonować folwarczno-dworskie gospodarki. Święto dożynkowe zdecydowanie poświęcone jest rocznym zbiorom zbóż, to swego rodzaju podziękowanie za obfitość plonów.